De fem trekantstilfælde

Figur Kendte "stykker" Beregninger
Alle tre sider i trekanten er kendte To vinkler beregnes ved cosinusrelationer

Den sidste vinkel beregnes ved vinkelsummen

To sider og den mellemliggende vinkel er kendte Den sidste side beregnes ved en cosinusrelation

En vinkel beregnes ved en cosinusrelation
Den sidste vinkel beregnes ved vinkelsum

To sider og en ikke mellemliggende vinkel er kendte En vinkel beregnes ved sinusrelationen (her kan der evt. være to løsninger)

Den sidste vinkel beregnes ved vinkelsum
Den sidste side beregnes ved sinusrelationen

Alternativt kan man begynde med at beregne den manglende side vha. en cosinusrelation (evt. to løsninger). Derefter beregnes en vinkel vha. en cosinusrelation og den sidste vinkel vha. vinkelsummen.

To vinkler og den mellemliggende side er kendte Den sidste vinkel beregnes ved vinkelsum

De to sidste sider beregnes ved sinusrelationen

To vinkler og en ikke mellemliggende side er kendte Den sidste vinkel beregnes ved vinkelsum

De to sidste sider beregnes ved sinusrelationen