Why bad beliefs don't die

Gregory W Lester


Interessant artikel, som argumenterer for, at tro - i bred forstand - er biologisk betinget

Kategorier: Artikler