… men fri os fra det onde! Bemærkninger om fri vilje-teodicéens åbenlyse brister

Thomas Østergaard


Lang filosofisk afhandling om fri vilje og den ikke overbevisende brug af denne til at "frikende" gud for det onde i verden

Artikler