FOXP2 and the evolution of language

Alec MacAndrew


Interessant artikel om FOXP2 genet, som af og til omtales som genet for sprog, fordi det blev opdaget i en familie, hvor en mutation i genet hos nogle familiemedlemmer gav anledning til store problem med at udtrykke sig sprogligt. Mutationen medfører dog også en række andre skader, og det har da også vist sig, at genet koder for en transkiptionsfaktor, og dermed har indflydelse på adskillige andre geners funktion.

Kategorier: Artikler