DNA

Dna er et makromolekyle, som bærer arveegenskaberne hos de fleste levende organismer. Informationen i DNA transkriberes til RNA, som translateres til protein.